با بازگشت مشاورین سفر جدید عالم بهائی شروع می‌شود

۱۹ دي ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی- با پایان مشورت‌های هیئت مشاورین قاره‌ای که بلافاصله بعد از کنفرانس‌ آن‌ها صورت گرفت، امروز فصل جدیدی در توسعهٔ جامعهٔ جهانی بهائی آغاز شد.

روزنه‌ها؛ مروری بر یک سده جهد و تلاش: فیلم جدید سفر جامعهٔ جهانی بهائی را مرور می‌کند

۱۵ دي ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی- روزنه‌هایی به صد سال جهد و تلاش، فیلمی که به سفارش بیت‌العدل اعظم ساخته شده امروز در وب‌سایت Bahai.org منتشر شد.

با پایان کنفرانس، مشاوران نگاهی به آینده دارند

۱۴ دي ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی- کنفرانس هیئت مشاورین قاره‌ای که روز پنجشنبه آغاز شد امروز با قرائت پیام بیت‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان پایان یافت.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community