جامعه جهانی بهائی: نمایش فیلم کوتاهی درباره پروژه بازسازی صخره‌های مرجانی در کاپ ۲۷

۲۷ آبان ۱۴۰۱

جامعه جهانی بهائی، نیویورک – فیلم کوتاهی ساخت جامعه جهانی بهائی به بررسی چگونگی روابط سازنده بین افراد، جامعه و موسسات می‌پردازد. این روابط شرایط را برای یک پروژه اقدام اجتماعی به رهبری جوانان برای احیا و محافظت از اکوسیستم صخره‌های مرجانی در سواحل تانا، وانواتو، هموار کرد.

امنیت غذایی: جامعه جهانی بهائی می‌گوید تاب‌آوری کشاورزی منوط به آموزش کشاورزان جوان است

۲۰ آبان ۱۴۰۱

رم — دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو اخیراً میزبان میزگردی در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بود تا تاثیر توسعه سیستم‌های آموزشی کشاورزی بر چالش‌ها و واقعیت‌های کشاورزان جوان در مناطق روستایی را بررسی کند.

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: کار بر روی لایهٔ پایه‌ای خاکریز غربی رو به اتمام است

۲۴ آبان ۱۴۰۱

مرکز جهانی بهائی – کار ساخت و ساز آرامگاه حضرت عبدالبهاء ادامه دارد و لایهٔ پایه‌ای بتنی خاکریز غربی تقریباً به اتمام رسیده است. خاکریزها پس از تکمیل به سقف مشبکی که بنای مرکزی را در بر خواهد گرفت متصل خواهند شد و بقایای پیکر مقدس حضرت عبدالبهاء برای همیشه در این بنا به خاک سپرده خواهد شد.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community