تکمیل مرمت بیت عبود

۱۹ فروردين ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی- پروژهٔ دو ساله‌ای که با هدف افزایش استحکام بیت عبود در برابر زمین‌لرزه و بازسازی بخش‌های فرسودهٔ ساختمان در جریان بود اکنون به پایان رسیده است. این پروژه ادامه و بسط مرمتی است که در اوایل دههٔ ۵۰ که حضرت شوقی افندی این مکان مقدس را برای زیارت آماده می‌کردند صورت گرفت.

مهاجرت: گسترش افق فکری در اسلواکی

۱۲ فروردين ۱۴۰۰

براتیسلاوا، اسلواکی- گفتگویی کوچک اما در حال رشد دربارهٔ ماهیت و توانمندی انسان در حال شکل‌گیری در اسلواکی است. این گفتگو باورهای متداول در زمینهٔ مهاجرت و اقلیت‌ها را به چالش کشیده و منجر به رشد مشارکت و حمایت متقابل بیشتر شده است. در چند سال اخیر، جامعهٔ بهائی اسلواکی در بحث و گفتگوهای مربوط به این مسئله شرکت داشته و فضاهایی برای پیشرفت اندیشه در مورد مهاجرت ایجاد کرده است.

همه‌گیری جهانی کرونا اهمیت نقش زنان در رهبری را نمایان می‌سازد

۰۵ فروردين ۱۴۰۰

جامعۀ جهانی بهائی، نیویورک – همچنان که جهان دستخوش تغییرات اساسی است، همه‌گیری جهانی کرونا به وضوح نقش مهم رهبران زن و ضرورت بازتعریف الگوهای رهبری را آشکار کرده است. این ایده‌ها، در کانون مشارکت جامعۀ جهانی بهائی (BIC) در شصت و پنجمین حضورش در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد (CSW) قرار دارد که بیانیه‌ای با عنوان رهبری برای فرهنگی مبتنی بر برابری در دوران آشوب و آرامش را نیز شامل می‌شود.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community