شدت گرفتن تدارکات جشن‌های دویستمین سالگرد در اقیانوسیه

۱۸ مهر ۱۳۹۸

در سراسر اقیانوسیه، جوامع با شور و شوق فراوان در انتظار دویستمین سالگرد تولد حضرت باب هستند و این دورۀ استثنائی را با خلق آثار هنری متعدد و فعالیت‌های پرشور در جوامعشان گرامی می‌دارند.

انتصاب دیوید راتستاین به عنوان دبیر کل جامعهٔ جهانی بهائی

۰۹ مهر ۱۳۹۸

 
جامعهٔ جهانی بهائی امروز انتصاب دکتر دیوید راتستاین (David Rutstein) را به عنوان دبیر کل جدید خود اعلام کرد. دکتر راتستاین جانشین دکتر جاشوآ لینکلن می‌شود که از سال ۲۰۱۳ در این سمت مشغول به خدمت بود. دبیر کل جامعهٔ جهانی بهائی مقام ارشدی است که به نمایندگی از بیت‌العدل اعظم، شورای حاکمهٔ جهانی آئین بهائی، در رابطه با امور خارجی این جامعه از جمله روابط با اسرائیل، کشور میزبان مرکز جهانی بهائی عمل می‌کند.
 

نمایش آثار حضرت باب و حضرت بهاءالله در کتابخانهٔ بریتانیا به مناسبت دویستمین سالگرد

۱۰ مهر ۱۳۹۸

 
کتابخانهٔ بریتانیا در بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، یک نمایشگاه که چندین نمونه از نسخه‌های اصل آثار بهائی را به نمایش می‌گذارد.
 

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community