توسعهٔ توانمندی کشاورزی به عنوان استراتژی‌ بلندمدت در روستایی در نپال

۰۹ تير ۱۳۹۹

موتیباستی (MOTIBASTI) نپال –با بازگشت بسیاری از کارگران مهاجر به خانه‌هایشان در بحبوحهٔ بیماری عالم‌گیر ویروس کرونا، محفل روحانی محلی موتیباستی در نپال به دنبال راه‌هایی جهت پرورش توانمندی جامعه برای تولید مواد غذایی خود است.

دوران بحران نقش ویژهٔ معلمان را آشکار ساخته است

۳۰ خرداد ۱۳۹۹

دسترسی محدود به اینترنت در برخی از مناطق دنیا مانعی برای ادامهٔ تدریس رسمی در دوران همه‌گیری بیماری کرونا نشده است. مدارس محلی الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی در این مناطق راه‌های خلاقانه‌ای برای تطبیق با شرایط کنونی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان‌شان یافته‌اند.

بیانیه‌ در مورد‌ تعصب نژادی به گفتگوهای مهم در ایالات متحدهٔ آمریکا تحرک می‌بخشد

۰۴ تير ۱۳۹۹

بیانیه‌ای عمومی در مورد تعصب نژادی و اصول معنوی لازم جهت پیشروی به سوی صلح که چند روز قبل از طرف محفل روحانی ملی بهائیان ایالات متحده آمریکا منتشر شد، اکنون تأملی اساسی در کل کشور برانگیخته است.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community