آرامگاه حضرت عبدالبهاء: تکمیل دیوارهای میدانگاه مرکزی و شروع ساخت سطح مشبک

۱۹ شهريور ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی- با تکمیل دیوارهای میدانگاه مرکزی آرامگاه حضرت عبدالبهاء، کار ساخت و ساز وارد مرحلهٔ جدیدی شده است و فرآیند پیچیدهٔ ساخت سطح مشبکی که میدانگاه مرکزی را در بر خواهد گرفت آغاز شده است.

مالزی: ترویج وحدت در سرزمینی متنوع

۲۳ شهريور ۱۴۰۰

کوالالامپور، مالزی - در مالزی، جایی که تنوع فرهنگی، مذهبی و زبانی آرمان‌های ارزشمندی هستند، گفتگوی ملی دربارهٔ چگونگی تقویت انسجام اجتماعی، به ویژه در دوران همه‌گیری جهانی بیماری کرونا، به طور فزاینده‌ای بر مسئولیت‌های موسسات اجتماعی و دولت، تمرکز پیدا کرده است. با این حال، چگونگی مشارکت همهٔ اقشار اجتماع در ایجاد وحدت کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community