اتهامات بی‌اساس در یمن، نشانی از افزایش آزار و ستم

۱۴ شهريور ۱۳۹۷

مقامات حوثی یمن که از سوی ایران حمایت می‌شوند، روز شنبه در دادگاهی حدود ۲۰ بهائی را با یک رشته اتهامات بی‌اساس مورد هدف قرار دادند. این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که رهبر حوثی‌ها مردم را به انجام خشونت علیه بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی تحریک کرده است.

از تبعید نوری برای عالم تابید: صد و پنجاهمین سالگرد ورود حضرت بهاءالله به عکا (بخش اول)

۰۵ شهريور ۱۳۹۷

مرکز جهانی بهائی - این هفته مقارن با صد و پنجاهمین سالگرد ورود حضرت بهاءالله به عکا، آخرین مرحله از سلسله تبعیدهایی است که به دستور دو سلطان مستبد صورت گرفت. از همان زمان، منطقۀ عکا و حیفا به مرکز اداری و روحانی جامعۀ بهائیان سراسر عالم و دربرگیرندۀ مقدس‌‎ترین اماکن این جامعه تبدیل گردید. آقای نادر سعیدی، پروفسور مطالعات ایرانی دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس می‌گوید: «این تبعید، ظالمانه، ناعادلانه و با هدف سرکوب بود، اما حضرت بهاءالله توانستند این ظلم و ستم را به سفری به سوی معنویت و آزادی برای بشر تبدیل کنند.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community