گفتگو در بارۀ پیشرفت‌های توسعه در هندوستان

۲۵ فروردين ۱۳۹۴

ایندور – روز ۷ آوریل تقریباً ۹۰ نفر از شخصیت‌های دانشگاهی، کاروَرزهای رشتۀ توسعه، و دانشجویان دانشگاه در سمیناری برای بررسی روند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاریِ توسعه در هندوستان گرد هم آمدند.

بانک جهانی و رهبران ادیان متعهّد می‌شوند تا به فقر مفرط خاتمه دهند

۲۰ فروردين ۱۳۹۴

واشنگتن — جمعی از رهبران ادیان مختلف با صدور بیانیه‌ای، حمایت قویّ و "توافق اخلاقی" خود را نسبت به مساعی مبتکرانۀ بانک جهانی برای خاتمه دادن به فقر مفرط در عرض ۱٥ سال ابراز نموده‌اند.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community