آغاز کار وب‌سایت «بهائیان ایران»

۲۷ بهمن ۱۳۹۵

به دنبال تأسیس موجی از وب‌سایت‌های جوامع ملی بهائی در سال‌های اخیر، ساعاتی پیش وب‌سایت جامعۀ بهائی ایران آغاز به کار کرد.  این وب‌سایت که از طریق آدرس bahaisofiran.org قابل دسترسی است، موضوعات مختلفی از جمله تاریخچه، فعالیت‌ها و آرمان‌های جامعۀ بهائی ایران را پوشش می‌دهد.
 

توانمندی برای مشارکت هدفمند در تمام جمعیت‌ها دیده می‌شود

۲۴ بهمن ۱۳۹۵

 
سازمان ملل متحد - سخنرانی نمایندۀ جامعه جهانی بهائی در کنفرانس اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با توسعۀ اجتماعی با ذکر این نکته آغاز شد که نهادهای کمک‌رسانی مالی باید جمعیت‌هایی را که با آن‌ها کار می‌کنند به عنوان نقش‌آفرینان اصلی در پیشرفت خود به حساب آورند.
 

تقدیر از قهرمان آزادی زنان

۱۵ بهمن ۱۳۹۵

 باکو، آذربایجان- مدت‌هاست که حکایت طاهره، یک قهرمان بهائی با اصل و نسب آذری، نمادی الهام‌بخش در کشور آذربایجان بوده است.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community