حملات اقتصادی علیه جامعه بهائی ایران

۰۹ آبان ۱۳۹۳

در حینی که سازمان ملل متّحد در ژنو مشغول بررسی وضع حقوق بشر در ایران است و در حالیکه نمایندگان آن کشور وانمود می‌کنند که به حقوق مدنی تمام شهروندان خود احترام می‌گذارند، مقامات مسئول در یک منطقه از کشور حمله‌ای گسترده، سیستماتیک و از قبل طرح‌ریزی شده علیه بهائیان مغازه‌دار را آغاز نمودند.

پرده برداری از طرح مشرق الاذکار کلمبیا

۲۵ شهريور ۱۳۹۳

 نورتِ دل کائوکا – روز یکشنبه از طرح مشرق الاذکار محلی در نورتِ دل کائوکا در کشور کلمبیا در مکانی که برای ساختن آن معین شده است، پرده برداری شد.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community