به سوی صلح جهانی: کرسی بهائی، متخصصان برجسته را گرد هم می‌آورد

۰۹ آبان ۱۳۹۷

دستیابی به صلح و امنیت جهانی، مستلزم تحول در نظام‌های حاکمیت جهانی و روابط قدرتی است که دنیای امروز را تعریف می‌کنند. این مسئله نیازمند مشارکت همۀ اقشار جامعۀ انسانی است. این نتایج در سخنرانی‌های مختلف کنفرانسی با موضوع صلح و امنیت جهانی مطرح شدند.

نشریات خبری بهائی در صدد ارتقای اندیشه و الهام‌بخش عمل

۲۰ مهر ۱۳۹۷

صد سال پیش در روزهای پایانی‌ جنگ جهانی اول، با توجه به گسترش جنگ به حیفا، جهان بهائی در انتظار دریافت خبر سلامت حضرت عبدالبهاء بود. جامعهٔ بهائی هنوز جوان بود و با وجود پراکندگی در سراسر جهان، جامعه‌ای متحد و مستحکم بوجود آورده بود. از جمله وسایلی که این جامعه را متصل و مطلع نگاه می‌داشت سرویس‌های خبری بودند که در دهه‌های اولیه قرن بیستم به تازگی شکل می‌گرفتند.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community