تمرکز سازمان ملل متّحد بر دین به عنوان عامل پیشگیری از خشونت

۲۶ اسفند ۱۳۹۴

واشنگتن دی سی– رهبران دینی و نهادهای مذهبی سراسر جهان برای ایجاد درک عمیق‌تری از نقش ادیان در پیشگیری از ترغیب خشونت که می‌تواند منجر به جنایات بیرحمانه شود، با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

اقتصاد محلّی رویکردی به آینده دارد

۱۳ اسفند ۱۳۹۴

ایندور، هندوستان – چگونه ملّتی که اقتصادش هر ساله با رشد ٧٪ روبروست بدون تشدید نابرابری میان فقیر و غنی می‌تواند رفاه اقتصادی را فراهم آورد؟

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community