مردم «لوندا» برای تحول در فرهنگ و موسیقی از تعالیم بهائی بهره می‌جویند

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

مرد جوانی گیتار می‌نوازد و دیگران در کنارش او را همراهی می‌کنند. او می‌خواند: «اینو مواکینیوا! تاباناکا یاکودینونا». گروه پشت سر او این جملات را تکرار می‌کنند و بدین ترتیب خواندن سرودی دربارۀ یکی از بیانات حضرت بهاءالله شروع می‌شود: «سراپردۀ یگانگی بلند شد، یکدیگر را به چشم بیگانگان مبینید».

سندی که پیشرفت تلاش‌های توسعه در سراسر جهان را بررسی می‌کند به چاپ رسید

۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

چاپ جدید سند «بسوی رفاه عالم» که امروز آنلاین منتشر و میان نمایندگان حاضر در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی توزیع شد، تصویری از فرآیند مداوم اقدام و یادگیری جامعۀ بهائی در حوزۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را نشان می‌دهد. این سند که توسط دفتر توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در مرکز جهانی بهائی تهیه شده مفاهیم بنیادینی را مورد توجه قرار می‌دهد که تلاش‌ برای اقدامات بهائی در زمینۀ فعالیت‌های اجتماعی را هدایت می‌کند.

نمایندگان برای انتخاب اعضای بیت‌العدل اعظم آرای خود را به صندوق ریختند

۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

 رکز جهانی بهائی- روز گذشته در فضایی بسیار روحانی و سرشار از معنویت، نمایندگان بیش از ۱۶۰ جامعۀ بهائی ملی رأی خود برای انتخاب بیت‌العدل اعظم به صندوق ریختند.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community