سازمان ملل متّحد ایران را برای تداوم در نقض حقوق بشر محکوم می‌‌کند

۲۹ آبان ۱۳۹۴

سازمان ملل متّحد - سازمان ملل متّحد، دیروز از ادامۀ نقض حقوق بشر در ایران شدیداً اظهار نگرانی نموده تصریح کرد که افزایش تعامل ایران با جامعۀ بین‌المللی در برخی از زمینه‌ها، بدین معنا نیست که این کشور، دیگر ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی برای شهروندان خود نخواهد بود.

پایه‌ریزیِ اوّلین معبد محلّیِ بهائی

۲۴ آبان ۱۳۹۴

باتامبانگ، کامبوج - روز شنبه ۱۴ نوامبر، شاهدِ شروع اولین مرحلۀ پایه‌ریزیِ یک معبد محلّی بهائی بود.  حدود دویست نفر از اعضای جامعۀ منطقۀ باتامبانگ در کامبوج گِرد هم آمدند تا این موقعیّت مهّم را در سپیده دم با دعا و مناجات جشن بگیرند. این رویداد با گرامی‌داشتِ مقدّسِ تولّد حضرت باب و حضرت بهاءاللّه مصادف بود.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community