افزایش دست‌گیری‌ها نمایان‌گر ادامۀ سرکوب بهائیان ایران

۲۸ مرداد ۱۳۹۳

ژنو – دست‌گیری پنج بهائی در طهران در هفتۀ گذشته نشانۀ افزایش موارد بازداشت و زندانی نمودن بهائیان در ایران در ماه‌های اخیر است. علی‌رغم ادّعای حکومت ایران که موازین بین‌المللی حقوق بشر را رعایت می‌کند،

شروع دوباره تخریب گورستان بهائیان شیراز

۱۵ مرداد ۱۳۹۳

ژنو- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تخریب گورستانی تاریخی متعلق به بهائیان در شیراز را از سر گرفته است. تخریب این گورستان به علت فشارهای بین‌المللی و همچنین ابراز انزجار گروه‌ها و قشرهای مختلف ایرانیان، برای ماه‌ها متوقف شده‌ بود.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community