رهبران مذهب انگلیکان (Anglican) اهمیت اقدام آیت الله معصومی و شجاعت ایشان را ستایش کردند

۲۶ فروردين ۱۳۹۳

دو تن از رهبران ارشد مذهب انگلیکان (Anglican)، اقدام سنت شکنانه‌ی آیت الله معصومی را که هفته‌ی گذشته با هدیه کردن تابلوی خطاطی تذهیب شده‌ای از یکی از متون مقدس بهائیان، مردمان را به "هم زیستی" مذهبی فراخواند، ستودند.  لرد روئن ویلیامز استرماث، اسقف اعظم پیشین کانتربری(Canterbury) گفت که در هدیه‌ی آیت‌الله عبدالحمید معصومی تهرانی "معنایی عمیق" نهفته است.

وبسایتی رسمی برای بیت العدل اعظم تأسیس شد

۱۰ فروردين ۱۳۹۳

یک وبسایت رسمی جدیدِ آئین بهائی حاوی اطلاعاتی عمومی دربارۀ بیت العدل اعظم، هیئت مدیرۀ بین المللی جامعۀ جهانی بهائی، و شامل برخی از بیانیه‌ها و نامه‌هایی که توسط این هیئت نوشته شده و یا تحت نظارت آن به نگارش در آمده، تأسیس شد.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community