مجموعۀ مهمی از آثار بهائی در مقرّی همیشگی

۲۶ بهمن ۱۳۹۳

 
سندی، بدفوردشایر، انگلستان (سرویس خبری جامعۀ بهائی) – کتابخانۀ عظیمی شامل کتب بهائی و آثار مربوطه، در سی و پنجمین سالروز درگذشت بنیانگذار آن، برای استفادۀ پژوهشگران دانشگاهی افتتاح گردید.
 

وب‌سایت بین المللی جدید جامعۀ بهائی شروع به کار کرد

۳۰ دي ۱۳۹۲

 ک وبسایت رسمی جدیدِ آئین بهائی حاوی اطلاعاتی عمومی دربارۀ بیت العدل اعظم، هیئت مدیرۀ بین المللی جامعۀ جهانی بهائی، و شامل برخی از بیانیه‌ها و نامه‌هایی که توسط این هیئت نوشته شده و یا تحت نظارت آن به نگارش در آمده، تأسیس شد.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community