کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل خواستار حفاظت گورستان بهائیان شیراز شدند

۱۳ شهريور ۱۳۹۳

ژنو- سه کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز خواستار آن شدند که ایران تخریب گورستان تاریخی بهائیان شیراز را متوقف کند، و این عمل را نقض «غیرقابل قبول» آزادی دین خواندند.

افزایش دست‌گیری‌ها نمایان‌گر ادامۀ سرکوب بهائیان ایران

۲۸ مرداد ۱۳۹۳

ژنو – دست‌گیری پنج بهائی در طهران در هفتۀ گذشته نشانۀ افزایش موارد بازداشت و زندانی نمودن بهائیان در ایران در ماه‌های اخیر است.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community