«ما همه بهائی هستیم»— روح همبستگی به شکل بی سابقه‌ ای رشد می کند

۰۲ شهريور ۱۳۹۵

صنعا، یَمَن — در پی دستگیری‌های اخیر بهائیان یَمَن ، موج عظیمی از پشتیبانی توسط افراد و سازمانها، بارقه امید را در دل بهائیان آن کشور بر افروخته است. این همبستگی همچنین نشان می‌دهد که هدف بهائیان برای تأسیس اتحاد و یگانگی، تا چه اندازه با خواسته‌های مردم آن کشور و سراسر منطقه همخوانی دارد. یکی از بیانیه های حمایتی با این اعلان پر شور همبستگی آغاز می‌شود :"ما همه بهائی هستیم."

کمپین جهانی در سالگرد دستگیری مدیران جامعۀ بهائی ایران

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵

ویورک – جامعۀ جهانی بهائی در هشتمین سالگرد حبس نا عادلانۀ هفت مدیر سابق جامعۀ بهائیِ ایران، با برگزاری کمپینی جهانی خواستار آزادی فوری آنان شد.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community