هشدار محکم سازمان ملل به ایران درباره‌ی وضعیت حقوق بشر

۲۸ آبان ۱۳۹۳

سازمان ملل - کمیته‌ی سوم سازمان ملل امروز قویاً به ایران هشدار داد و از دولت ایران خواست که به تعهدات بین‌المللی خود در مورد حقوق بشر عمل کند.  کمیته‌ی سوم مجمع عمومی، با ۷۸ رأی مثبت در برابر ۳٥ رأی منفی و ۶۹ رأی ممتنع قطعنامه‌ای را به منظور ابراز «نگرانی عمیق از نقض جدی و مداوم حقوق بشر» در ایران تصویب کرد. 

دیانت بهائی در سایت بی بی سی - آی واندِر " iWonder "

۲۸ مهر ۱۳۹۳

لندن - ۲۰ اکتبر ۲۰۱۴ – " آی واندِر" (iWonder) که یک سایت آموزشی و تعاملی متعلق به بی بی سی است، برنامه ای‌ دربارهٔ دیانت بهائی منتشر کرده است.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community