دعای حضرت بهاءالله در سراسر کلیسای تاریخی طنین انداخت

۱۰ مهر ۱۳۹۴

لندن - کلیسای کریپِل گیت سنت جایلز در قلب شهر لندن محلی است که که شاهد ستایش و نیایش خدا در بیش از هزار سال پیش بوده است.  حال بیانات حضرت بهاءالله به سرودهای ستایشی اضافه گشته است که طی قرون متمادی در چنین عبادت‌گاه خاصی طنین انداخته بود. این یکی از کلیساهای معدود قرون وسطی می‌باشد که هنوز در لندن پا برجاست.

در سخنرانی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل، ذکری از وضعیت حقوق بشر نشد

۰۷ مهر ۱۳۹۴

نیویورک - جامعه جهانی بهائی از اینکه رییس جمهور آقای دکتر حسن روحانی در سخنرانی امروز خود در سازمان ملل متحد اشاره ای به وضعیت حقوق بشر در کشور خود ننمود، ابراز تأسف کرد.
 

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community