گزارش سازمان ملل متحد به نقض حقوق بهائيان توسط حكومت ايران اشاره مى‌كند

۰۱ آبان ۱۳۸۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۰۸)

نیویورک
٢٢ اکتبر ٢٠٠٨ برابر با ١ آبان ١٣٨٧
سرويس خبرى جامعۀ جهانی بهائى

بان كى مون، دبيركل سازمان ملل متحد از نقض حقوق انسانى بهائيان، اقليت‌هاى ديگر مذهبى، زنان و كودكان در ايران ابراز نگرانى كرده است.

آقاى بان روز دوشنبه در سندى بيست صفحه‌اى به خواسته مجمع عمومى سازمان ملل در ماه دسامبر گذشته، براى تهيه يك «گزارش جامع» از وضعيت حقوق بشر در ايران، پاسخ داد.

آقاى بان با اشاره به بعضى دستاوردهاى مثبت ايران نوشت هرچند قانون اساسى اين كشور بسيارى از آزادى‌هاى بنيادى را به رسميت مى‌شناسد اما «در عمل موانع جدى براى تأمين كامل حقوق بشر وجود دارد.»

در گزارش آقاى بان نسبت به اعمال شكنجه، «موارد متعدد اعدام،» و «افزايش موارد نقض حقوق زنان، دانشجويان، معلمين، كارگران و ساير گروه‌هاى فعال» ابراز نگارانى شده است.

در اين گزارش تقريباً يك صفحۀ كامل به وضعيت جامعۀ سيصد هزار نفرۀ بهائيان، كه بزرگ‌ترين اقليت مذهبى در اين كشور هستند، اختصاص داده شده است.

اين گزارش به ماده ١۴ قانون اساسى ايران اشاره مى‌كند كه در آن «امنيت غير مسلمانان» كشور تضمين شده است. اما مى‌افزايد «گزارش‌هاى مداومى از بازداشت‌هاى بى‌دليل، زندان، مصادرۀ اموال، تخريب املاك، ممنوعيت از مشاغل و مزاياى دولتى، و جلوگيرى از ورود بهائيان به مؤسسات آموزش عالى دريافت مى‌شود.»

بنا به گزارش آقاى بان «اخبار خشونت‌هائى كه خانه‌ها، مغازه‌ها، مزارع و گورستان‌هاى بهائى در سراسر كشور را مورد هدف قرار مى‌دهد به طور چشمگيرى افزايش يافته است. چند مورد شكنجه يا بدرفتارى با بازداشت‌شدگان نیز گزارش شده است.»

آقاى بان از آزار دانش آموازن بهائى و بازداشت هفت نفر از رهبران اين جامعه در اوايل سال جارى نيز ابراز نگرانى كرده است.

بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهاى بهائى در سازمان ملل متحد در امریکا، گفت: «گزارش دبیر کل سازمان ملل در عين حالى كه بعضى قدم‌هاى ايران به جلو را تآييد مى‌كند مى‌گويد كه حكومت اين كشور نسبت به بهائيان و ديگران مرتكب مواردى روشن و آشكار از نقض حقوق بشر شده است.»

«بايد توجه داشت كه اين گزارش نتيجه مستقيم خواست مجمع عمومى سازمان ملل متحد در قطعنامۀ سال گذشته آن در بارۀ ايران است و اهميت نقش حساس جامعۀ جهانى در افشاى موارد نقض حقوق بشر را به خوبى آشكار مى كند.»

خانم دوگال افزود: «ما اميدواريم كه مجمع عمومى امسال با صدور قطعنامۀ ديگرى حكومت ايران را براى اجراى تعهدات‌اش در حفظ موازين بين المللى تحت فشار بگذارد.»

متن كامل گزارش را در اينجا بخوانيد.

متن انگلیسی اين خبر.