تأکید سناتور بر «نشانه های هشداردهنده» در رفتار ایران با بهائیان

۱۱ آذر ۱۳۹۰ (۲ دسامبر ۲۰۱۱)

اتاوا، کانادا، ۱۱ آذر ۱۳۹۰ (۲ دسامبر ۲۰۱۱)، سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی –رومئو دالر، سناتور کانادایی و فرماندۀ پیشین نیروی حفظ صلح سازمان ملل متّحد که کوشيد از نسل کشی دهۀ ۷۰ (دهۀ ۱۹۹۰) در روآندا جلوگيری کند، گفته که اقدامات فعلی ایران علیه بهائیان او را به یاد آنچه در آفریقا دیده می اندازد.

سناتور دالر گفت: «شباهت ها با آنچه در روآندا دیدم، مطلقاً غیر قابل انکارند، این اقدامات مثل هم هستند ... و در حقیقت به ظاهر با همان شور و حرارت به کار برده می شوند.»

او اخطار داد: «ما شاهد یک تمرین آهستۀ آمادگی برای نسل کشی هستیم.»

سناتور دالر نظرات خود را در جريان تحقيق سنای کانادا دربارۀ آزار بهائیان ایران بیان کرد. او خطاب به سناتورهای ديگر گفت زندانی کردن بهائیان صرفاً به خاطر باورشان با وضعیت روآندا قابل مقایسه است.

سخنرانی سناتور دالر را اینجا بخوانید.

او گفت: «زندان های روآندا تقریباً به همان دلایل پر از مردم قوم توتسی بود. فقط جرم آنها به جای دین، بر مبنای قومیت شان بود.»

شباهت دیگری را می توان در آزار مدرّسان بهائی یافت که سعی می کنند در برابر تلاش های حکومت برای محروم کردن اعضای جوان جامعه از دانشگاه، به آنها آموزش دهند.

او گفت: «هر ایرانی که بهائی شناخته شود، از آموزش عالی، از داشتن سِمتی در حکومت، یا شرکت در روند سیاسی محروم است.»

«این حملات علیه رهبران و استادان بهائی به عنوان نقض حقوق بشر به اندازۀ کافی مشکل زا هستند. امّا چون این موارد در بستر سرکوب شدید کلّ جامعۀ بهائی توسط دولت ایران انجام گرفته، آزاردهنده تر نیز هستند. سناریوی مشابهی در روآندا انجام شد، جایی که اقلیت قومی توتسی در کشور خود اجازۀ دسترسی به آموزش عالی پیدا نکرد. آنها برای دسترسی به آموزش عالی باید کشور را ترک می کردند.»

در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)، سناتور دالر فرماندهی مأموریت کمک به روآندای سازمان ملل متّحد را بر عهده داشت که در نهایت در جلوگیری از کشتار دسته جمعی حدود ۸۰۰۰۰۰ روآندایی شکست خورد. او از آن زمان به سبب کار انسان دوستانه و دفاع دلیرانه اش از مردم تحت تهدید، در سراسر جهان مورد عزّت و احترام قرار گرفته است. او همچنین عضو کمیتۀ مشاور دبیر کلّ سازمان ملل متّحد برای جلوگیری از نسل کشی بوده است.

او گفت وقتی حقایق و گرایش های مربوط به آزار بهائیان در ایران کنار هم قرار داده می شود، حدّ اقل به چیزی که او «نسل کشی ایدئولوژیکی» می نامد، بالغ می شود.

«یک عنصر اساسی نسل کشی ایدئولوژیکی نیّت تخریب کلی یا جزئی جامعۀ بهائی به عنوان یک موجودیت دینی جداگانه است. همین نیّت است ... که نیازمند توجّه فوری و آگاهانۂ ماست.»

او گفت فراتر از آن اگر به سرکوب بهائیان در ایران رسیدگی نشود، امکان قساوت های دسته جمعی باقی می ماند.

«افزایش هشدار دهنده در زندانی شدن بهائیان و به ویژه رهبران شان، احکام نامتناسب و وثیقه های نامعقول و تبلیغات شرم آوری که بهائیان را شبه فرقه ای و بخشی از یک توطئۀ صهیونیستی برای تخريب دولت اسلامی ایران توصیف می کند، همه ... نادرست اند. این ها همه ابزاری برای تبرئه کردن آن حکومت از اقدامات عمدی خود جهت از ميان بردن اين دین در درون مرزهایش است.»

سناتور دالر گفت: «اشتباه نکنید، اینها فقط فهرستی از آزار در گذشته و حال نیست، بلکه نشانه های اخطاردهنده ای از قساوت های دسته جمعی و نسل کشی است. بگذارید شاهد مورد دیگری از آن نباشیم و نسبت به نتایج پیش رو کاملاً هشیار باشیم.»

نظرات سناتور دالر ضمن تحقيق سنای کانادا دربارۀ مسئلۀ آزار بهائیان ایران که توسّط سناتور مبینا جافر آغاز شد، ابراز گرديد. سناتور جافر در سخنان خود در ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) از کانادا خواست «گام های تازه ای» بردارد تا «از ایران بخواهد در برابر رفتار غیر قابل قبول خود با بهائیان پاسخگو باشد.»

در ماه اکتبر، سناتور هیو سیگال نیز در اين بررسی حضور يافت و رنج وارده به بهائیان را، به ویژه چون آنها به عنوان یک «آئین صلح جو» شناخته می شوند که «همۀ ادیان را مقدس می دانند»، «روشمند و ظالمانه» توصیف کرد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community