بهائیان پر اهمیّت ترین عیدشان را در مقدس ترین مکان جشن می گیرند

۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ (۳۰ آوریل ۲۰۰۸)

عکا، اسرائیل - ۳۰ آپريل ۲۰۰۸ - دیروز پیروان حضرت بهاءالله ، از ۱۵۰ کشور مختلف جهان در مزار حضرت بهاءالله که در نظر ایشان مقدّس ترین مکان دنیا است، عید رضوان را جشن گرفتند.

جشنی که امسال در بهجی، خارج از عکا در شمال اسرائیل، برگزار شد اهمیّت خاصّی داشت چون با دهمین کانونشن بین المللی بهائی که هم اکنون در شهر حیفا برگزار می شود، همزمان است.

هزار نفر از نمایندگان بهائی دنیا که حقیقتاً نمایانگر خانوادۀ ۵ میلیون نفریِ جامعۀ جهانی بهائی اند، به جمعیتی نزدیک به هزار نفر بهائی دیگر ملحق شدند تا در برنامۀ دعا و مناجات شرکت کرده و آرامگاه حضرت بهاءالله را طواف کنند.

این جمعیت ۲۰۰۰ نفره صفی به طول نیم کیلومتر بوجود آورده بودند و با هم در باغهای زیبای بهجی به دور مزار حضرت بهاءالله که در سال ۱۸۹۲ آرامگاه ایشان قرار گرفت می گشتند.

اعضای نُه نفرۀ بیت العدل، که هیئت محکمۀ بین المللی بهائی است، این مراسم را رهبری می کردند. بسیاری از نمایندگان با لباسهای محلی خود آمده بودند و این امر تنوّع نژادی جامعۀ بهائی را بیشتر نمایان می کرد.

گردا هاگ (Gerda Haug)، نمایندۀ جامعۀ بهائی آلمان که برای اولین بار در این مراسم شرکت می کرد گفت که طواف آرامگاه حضرت بهاءالله همراه با بهائیان دیگر کشورهای جهان تجربه ای فراموش نشدنی بود.

او اضافه کرد: «برای من یک سمبل بود، نه تنها یک سمبل روحانی، بلکه چیزی بیش از آن. ما همه با هم در یک جهت، متعهّد به پیام حضرت بهاءالله و به هدایت بیت العدل اعظم، حرکت می کردیم - این لحظۀ بزرگی [برای ما] بود».

 1. 9
 2. 8
 3. 7
 4. 6
 5. 5
 6. 4
 7. 3
 8. 2
 9. 1
 • این نمائی است از محل جشن رضوان که دیروز برگزار شد. بهائیان روی صندلی هائی که در پیرامون…

 • برای بعضی از شرکت کنندگان، این اولین بار است که به ارض اقدس می آیند. بعضی دیگر در شش یا…

 • یکی از نمایندگان از امریکا خانم سرخپوستی است که با لباس قبیلۀ خود در مراسم جشن عید رضوان…

 • عید رضوان جشنی است به مناسبت ۱۲ روزی که حضرت بهاءالله در باغ رضوان در بغداد پیام خود را به…

 • بهائیان به آرامی در حالت دعا و پرستش دور آرامگاه حضرت بهاءالله طواف کردند.

 • بیشتر بهائیانی که در فعالیتهای این هفته در ارض اقدس شرکت کردند به یکی از چهار زبان رسمی…

 • مراسم جشن عید رضوان چند ساعت بعد از اینکه نمایندگان آراء خود را برای انتخاب بیت العدل…

 • اعضای بیت العدل اعظم، حرکت دسته جمعی بیش از ۲٠۰٠ بهائی را به طرف مقدس ترین آرامگاهشان –…

 • بسیاری از نمایندگان لباس کشور خود را پوشیدند – بعضی با لباس رسمی غربی و دیگران با جامۀ…

رضوان، که در زبان عربی به معنای بهشت است، عیدی دوازده روزه است که به یادبود دوازده روزی که در سال ۱۸۶۳ حضرت بهاءالله در باغ رضوان در شهر بغداد گذراندند، برگزار می شود. در طی این دوازده روز بود که ایشان برای اولین بار علناً و عموماً اظهار کردند که پیامبر خدا هستند، یعنی جدیدترین فرستادۀ الهی از سلسله انبیائی چون حضرت مسیح، حضرت محمّد، حضرت بودا، حضرت کریشنا، حضرت موسی، حضرت زرتشت و سایر انبیای مقدسه.

عید رضوان از ۲۱ آپریل شروع شده و تا ۲ می ادامه دارد. روزهای اوّل ، نهم، و دوازدهم عید رضوان مقدّس ترین روزهای این دوره هستند. جشن دیروز به مناسبت نهمین روز عید رضوان بود.