سخنان جوانان بهائی در باره حقوق بشر خطاب به نمایندگان مجلس در انگلستان

۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ (۲۴ آوریل ۲۰۰۸)

لندن، بریتانیا— ۲۴ آوریل ۲۰۰۸ — در هفته اخیر در ضیافتی در پارلمان کشور انگلستان چهار جوان نظرات خود را در مورد حقوق بشر بیان نمودند.

میزبانان این ضیافت که همه ساله برگزار می شود دوستداران پارلمانی بهائیان هستند که مرکب از کلیه احزاب می باشد. محفل روحانی ملی بهائیان بریتانیادر ضیافت امسال فعالیت های برنامه ریزی شده ای را که به افتخار شصتمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دسامبر آینده اجرا خواهند شداعلان نمود.

یکی از پیام ها که توسط «روت بندا»، «جنا نیکولاس» و «کالیس تهذیب»، اعضای جامعه بهائی، و دوستشان «لاوینا هساسینگ» ارائه شد حاوی این مطلب بود که اصول حقوق بشر با واقعیت حقوق بشر متفاوت است.

خانم نیکولاس ۱۸ ساله خطاب به ۱۰۰ نفر از حاضرین که شامل اعضای پارلمان و مجلس لرد ها، نمایندگان رسانه ها، جوامع مذهبی، و سازمان های غیر دولتی بودند چنین گفت: «به همان نسبت که آرمان های حقوق بشر متعارف تر می گردند، ما نیز امیدواریم که نسل ما بتواند به نقش خود در تحقق بخشیدن به وعده ای والا و تساوی برای همگان جامه عمل بپوشاند».

ایشان ادامه داد: «من و دوستانم به عنوان شهروندان جوان در آغاز قرن جدید براین امرتفکر نمودیم که ارزش های نهفته دراعلامیه حقوق بشر امروزه برای ما و در دنیائی که بیش از سال ۱۹۴۸ با هم مرطبت است چه مفهومی دارد. به عنوان یک جوان بهائی من توصیف لائیک عقایدی که در دیانتم به آن معتقد هستم را در دو مفهوم کلیدی تساوی حقوق و والائی تشخیص می دهم».

خانم هساسینگ ۲۰ ساله خطاب به میهمانان گفت: «من در زامبیا متولد شدم و در کشور من، و درواقع در سراسرقاره آفریقا، حقوق اجتماعی و اقتصادی برای اعمال حقوق سیاسی و مدنی امری لازم محسوب می شود. شرکت راستین در فرآیند های سیاسی بدون کسب دانش امری بس مشکل می باشد...بسیاری از دختران از حق تحصیل محرومند. در بسیاری از خانواده ها، بخصوص در مناطق روستائی، پدران و مادران تنها امکانات تحصیل فرزندان پسر خودرا فراهم می نمایند در حالیکه دختران خود را برای ازدواج آماده می سازند».

خانم بندا که او نیز ۲۰ سال دارد و با خانم هساسینگ در زامبیا تخصیل نموده چنین گفت:

  • ژنا نیکُلاس، ۱۸ ساله، در مهمانی پارلمانی انگستان سخنرانی میکند. عکس از اندیشه اسلامبولی.

  «از آنجا ما این موقعیت را داشتیم که در مدرسه ای بین المللی که تحصیل برای دختران را ترویج می کند درس بخوانیم امیدواریم که بتوانیم به دیگران نیز یاری کنیم تا درک نمایند که مستحق چه حقوقی هستند».

  کالیس تهذیب که تنها ۱۵ سال دارد چنین گفت: «نهایتا سابقه بعضی ممالک در تضمین حقوق برای شهر وندانشان همچنان به نحو تاسف باری نابسنده و ناقص باقی مانده است. این مسئولیت نسل ماست که وعده حقوق بشر را درک کنیم».

  در پیام مخصوصی که خطاب به این ضیافت در ۲۲ آوریل فرستاده شده بود، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا چنین نوشته بود: «در اینجا می خواهم مراتب احترام و تحسین خود را به حاضران در این ضیافت و جامعه بهائی در سطحی فراتر به خاطر کمک و معاضدت قابل ملاحظه ای که به بهبود زندگی در بریتانیا می کنندابراز نمایم. جامعه بهائی از سنتی طولانی، پر افتخار و بااحترام برخورار است و امروزه بریتانیا از کمک های فراوان این جامعه برخوردار است. دیانت شما حاوی تعهد روشنی برای تلاش درجهت مدارا با مذاهب واحترام برای ادیان دیگر است و این هدفی است که من وبسیاری از جوامع دیگر در سراسر بریتانیادر آن سهیم هستیم. جامعه بهائی باید بخاطر موفقیتش در ترویج جوامع منسجم و همبسته به خود افتخار کند».

  گروه دوستداران جامعه بهائی که متشکل از همه احزاب می باشد در سال ۱۹۹۹ بوجود آمد. اعضای پارلمان از هر شاخه سیاسی که باشند می توانند در این گروه عضویت داشته باشند. اعضای گروه پیشنهادات و سئوالاتی را تقدیم پارلمان نموده و در مباحثاتی در مورد مسائل ایران، مصر و حقوق بشر شرکت می کنند. همچنین این اعضا اقداماتی دیگر از قبیل نگارش نامه های خصوصی به وزرا و سفارت ایران را به انجام رسانده اند.

  رئیس گروه، لمبیت اوپیک، که یکی از اعضای لیبرال دموکرات پارلمان می باشد به میهمانان اطمینان داد که این گروه همچنان به فعالیت های خود از جانب بهائیان در نواحی مختلف دنیا ادامه خواهد داد.

   
  اخبار جدید
  © 2008 Bahá’í International Community