تعويق محاکمه رهبران جامعه بهائى

۲۲ تير ۱۳۸۸ (۱۳ ژوئیه ۲۰۰۹)

ژنو -- بنا به گزارش ها مقامات ايرانى به خانواده هاى هفت بهائى، که در حال حاضر در زندان اوين نگهدارى مى شوند، گفته اند که محاکمه اين افراد به تعويق افتاده است. تاريخ ديگرى براى اين محاکمه داده نشده است.

قرار بود محاکمه اين هفت نفر، که اکنون بيش از يک سال است در تهران زندانى هستند، روز شنبه ۲۰ تيرماه ۱۳۸۸ (۱۱ ژوئيه ۲۰۰۹) برگزار شود. البته خبر اين محاکمه نيز بر اساس اظهارات شفاهى مسئولان بود که پيش از اين بارها غيرموثق از کار در آمده است.

اين هفت نفر در بهار سال ۱۳۸۷ بازداشت شدند و بيش از يک سال است بدون هيچ اتهام رسمى و يا حق مشاوره با وکلاى خودشان در زندان هستند. خبرگزارى رسمى ايران گزارش داده است آنها به "جاسوسى براى اسرائيل، توهين به مقدسات دينى و تبليغات عليه جمهورى اسلامى" متهم شده اند.

اين زندانيان عبارتند از خانم فريبا کمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توکلى، و آقاى وحيد تيز فهم. به جز خانم مهوش ثابت که در تاريخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ (۵ مارس ۲۰۰۸) در مشهد دستگير شده بود، بقيه اين افراد در روز ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ (۱۴ مه ۲۰۰۸) در تهران بازداشت شدند.

جامعۀ جهانى بهائى به دفعات ضمن اعلام اين که بازداشت اين افراد تنها به خاطر اعتقادات دينى آنهاست؛ خواستار آزادى فورى آنها از زندان شده است.

اين درخواست ها براى آزادى هفت بهائى زندانى در بيانيه هاى دولت ها و نهادهاى حقوق بشر در سراسر جهان نيز بازتاب يافته است. روز جمعه ’عفو بين الملل‘ در بيانيه اى از مقامات ايرانى خواست که اين هفت نفر را آزاد کنند.

روز پنجشنبه کميسيون ايالات متحده براى آزادى دينى در جهان، در پاسخ به نامه رکسانا صابرى، خبرنگار ايرانى- آمريکائى که نزديک به چهار ماه در ايران زندانى بود، تقاضاى مشابهى را براى آزادى اين افراد منتشر کرد.

در همان روز آنجليکا بيير، يکى از اعضاى پارلمان اروپا، از جانب اعضاى کميسيون ايران در پارلمان اروپا خواستار آزادى اين زندانيان يا حداقل محاکمه علنى، آزاد و عادلانه آنها شد.