نظام اخلاقی در قلب بحران اقتصادی

۱۵ تير ۱۳۸۸ (۶ ژوئیه ۲۰۰۹)

ژنو - بنابر بیانیه شورای بازرگانی بهائی در اروپا که هفته گذشته انتشار یافت نظام اخلاقی باید در هر گونه واکنش به بحران اقتصادی جهانی که «اساسا بر اثر فقدان اعتماد و صداقت» بوجود می آید مورد نظر قرار گیرد.

این بیانیه که به دنبال شرکت حدود چهار صد نفر نماینده از چندین کشور و مؤسّسات مختلف برای همایش دوروزه نظام اخلاقی جهان در ژنو صادر شده اظهار می دارد که این مواضیع نیازمند واکنش ها بر اساس امور اخلاقی «در جمیع سطوح» اعـم از مناسبات فردی، مؤسّسه ای، شرکت ها ، دولت ها و هر گونه مؤسّسات قانونگزاری می باشد.

در این همایش اظهار شد که اصول خاصی باید با تغییر نحوۀ تفکر مردم مورد نظر قرار گیرند.

این انجمن بر این باور است که «ما باید خدمت به جامعه بشری را جایگزین مفهوم مادّی گری خودگرا نمائیم». همکاری باید جایگزین رقابت گردد، فساد باید با رفتار اخلاقی تعویض شود، تعادل حقوق اجتماعی زن و مرد بجای تبعیض جنسی بنشیند، اتحاد و صلح جهانی جایگزین حمایتگرائی منطقه ای گردد، ظلم و ستم جای خود را به عدل و انصاف دهد.

این بیانیه همچنان اظهار می دارد «شورای بازرگانی بهائی در اروپا از حضور هر چه گسترده تر جوامع برای همکاری و تشریک مساعی در تهیه یک چارچوب جدید استقبال می نماید».

در پایان بیانیه اظهار شده است «مااز همه مردمان، مؤسّسات بازرگانی، کشور ها و جوامع بشری دعوت می نمائیم که برای برپائی یک سیستم اقتصادی نوین که بر مبنای برابری و عدل و انصاف باشد با ما همکاری نمایند».

متجاوز از بیست عضو شورای بازرگانی اروپا در شورای نظام اخلاقی جهانی که در روزهای 2 و 3 ژوئیه در مقـّر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل شده بود شرکت نمودند.

شورای بازرگانی بهائی اروپا این بیانیه را با امید ارائه کمک به روش های نوین تفکر و اینکه بتواند به مؤسّسات و کشورها برای ایجاد الگو های جدید در روبروئی با بحران فعلی کمک نماید صادر نموده است.

آقای دانیال تروران دبیر کل شورای بازرگانی بهائی اروپا اظهار داشت که «نیازروزافزونی به گزینه های نوین وجود دارد. مردم تشنه روش های دگرگونه کاری و ادارۀ مؤسّسات خود می باشند».

ایشان ادامه داد «در دوران بحرانی تلاش برای جستجوی راه صحیح حرکت بسوی آینده—نه روشی که ما را به این بحران سوق داده- از هر زمان قوی تر است».

شورای بازرگانی بهائی اروپا در سال ۱۹۹۰ بنیان گذاشته شد و اکنون تقریبا چهار صد عضو از شصت کشور جهان دارد.

برای منبع و خواندن متن انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community