بهائیان زندانی در شیراز به نوجوانان و کودکان تهی دست کمک میکردند، نه «تبلیغ علیه نظام»

۱۷ بهمن ۱۳۸۶ (۶ فوریه ۲۰۰۸)

ژنو
۶ فوریه ٢٠٠٨ برابر با ١٧ بهمن ١٣٨۶
(سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى)

جامعه بین المللی بهائی امروز اظهار داشت که اتهام ۵۴ بهائی به «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» از طرف دولت ایران که تقریباً دوسال پیش آنها را دستگیر کرد، اشتباه محض است.

درماه نوامبر، سه نفر از افراد آن گروه مجدداً دستگیر و به چهار سال زندان محکوم شدند. حکم بقیۀ افراد، یکسال زندان تعلیقی گزارش شده است.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ بین المللی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، اظهار داشت: «بهائیانی که در ماه می ٢٠٠۶ دستگیر شدند به هیچ وجه اقدامی علیه دولت ننمودند، و صرفاً به هدف مساعدت به جوانان تهیدست در شهرِ شیراز، به فعالیت در طرحی انساندوستانه همت گماشتند.»

وی گفت: «اتهامات ناروای دولت صرفاً تلاشی است برای سرکوبِ عموم ایرانیانِ بهائی و منحرف کردنِ انتقاد جامعۀ بین المللی از کارنامۀ حقوق بشرِ ایران.»

بر اساس گزارشات رسانه های خبری، بعد از آنکه سخنگوی دولت ایران بهائیان را به «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» متهم نمود، نگرانی از وضع بهائیان زندانی در شیراز هفته گذشته شدّت بیشتری یافت،. (هرچند بعضی از گزارشها تعداد دستگیرشدگان را ۵۴ نفر اعلام کرده اند، منابع بهائی خاطرنشان ساخته اند که فقط ۵٣ نفر در ماهِ می ٢٠٠۶ دستگیرشدند.)

اتهام این سه جوان به جرم تبلیغات علیه نظام در حقیقت چند روز بعد از ابراز نگرانی سازمان عفو بین المللی و وزارت امور خارجه امریکا صادر کردید. نگرانی این مراجع بخاطر دستگیری و محکومیت چهار ساله و عجولانه این جوانان بود.

  1. 4
  2. 3
  3. 2
  4. 1
  • کلاسهای آموزشی در سهلآباد، محلهای خارج از شیراز، ایران.

  • کلاسهای آموزشی در کتسبس، محلهای خارج از شیراز، ایران.

  • کلاسهای آموزشی در سهلآباد، محلهای خارج از شیراز، ایران.

  • جمعی ازمعلمین و کودکان درکلاسهای آموزشی سهلآباد، محلهای خارج از شیراز، ایران. این…

براساس گزارش آژانس خبری فرانسه، سخنگوی قوۀ قضائیۀ ایران، علیرضا جمشیدی، محکومیت سه نفر زندانی را تأئید کرد و در تاریخ ٢٩ ژانویه به خبرنگاران گفت که ۵١ نفر دیگر به یک سال زندان تعلیقی محکوم شدند، مشروط بر اینکه در کلاسهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور حضور یابند.

دیان علائی گفت: «اخباری که از ایران به دست آمده، نمایانگر دولتی است که سخت درتلاش است تا عمل ِ زندانی کردن سه فرد بیگناه را که به تبلیغ آئین بهائی متهم شده اند، توجیه کند و این اتهام را، از دیدِ کجبین خود، معادل با ´تبلیغ علیه نظام` جلوه دهد.» وی اضافه کرد: «دلیل واضحتر بر این امر آن است که متهمین ِ دیگر باید در کلاسهای بازآموزیِ (سازمان تبلیغات اسلامی) حضور یابند تا از این طریق به وضوح آنان را وادار نمایند که از باورهای دینی خود روگردان شوند.»

ایشان اضافه نمود: «اگرچه نفس تبلیغِِ آئین بهائی به هیچ گونه نمیتواند جرم محسوب شود، چه که آزادیِ دین از حمایت و حراست قوانین بینالمللی برخودار است، حقیقت امر این است که بهائیانی که تقریباً دو سال پیش در شیراز دستگیر شدند، اصلاً تعالیم بهائی را تبلیغ نمیکردند – بلکه چندین طرح سوادآموزی و تواندهیِ جوانان را در نقاط مختلف شیراز و حومۀ آن آغاز کرده و در راستای آن مشغول به فعالیت بودند.»

خانم علائی همچنین گفت: «علاوه براین، آن گروه در سال ٢٠٠۵، طرح مذکور را به شورای اسلامی شیراز معرفی نموده و متعاقباً برای ادامۀ فعالیتهای خود، از کمیسیون فرهنگی مجوز قانونی دریافت کرده بود.»

خانم علائی همچنین در مورد اتهامات منعکس شده در مدارک دادگاه مبنی بر این که استفاده از کتابچۀ «نسائم تأئید» دلالت بر تبلیغ آئین بهائی دارد، اظهار نظر نموده و گفت که تمرکز این کتابچه آموزش مهارتهای کلامی و اصول اخلاقی است.

خانم علائی گفت: «واقعیت این است که کتابچۀ ´نسائم تأئید` هیچ اشارۀ مستقیمی به آئین بهائی نمی نماید و دروس آن، بازتاب اصولی اخلاقی است که همۀ ادیان در آن مشترکند.»

خانم علائی اظهار داشت: «با توجه به بیاعتنائیِ مستمرِ دولت ایران در مقابل خواستهای بین المللی برای آزادی بدون وقفۀ این سه زندانی، لازم است که جزئیات قضیه مطرح شود تا بدینوسیله همه چیز تحت بررسی مستقیم قرارگیرد.» اسامی آن سه نفر عبارت است از: هاله روحی جهرمی، ٢٩ ساله؛ رها ثابت سروستانی، ٣٣ ساله؛ و ساسان تقوا، ٣٢ ساله.

جهت اطلاع بیشتر از شروع و توسعۀ طرح خدمات اجتماعی بهائیان شیراز به این پیوندها مراجعه فرمائید:

شرح وقايع بترتيب زمانی

نمونه ای از درسهای کتابچۀ «نسائم تأئید»

ضمیمهاندازه
شرح‌ وقايع‌ خدمات اجتماعی بهائیان شیراز295.01 کیلو بایت
نمونه‌ای از درس‌های کتابچۀ «نسائم تأئید»206.23 کیلو بایت