جواب ایران به اعتراض های بین المللی

۱۰ اسفند ۱۳۸۷ (۲۸ فوریه ۲۰۰۹)

انعکاس آئین بهائی در رسانه ها (منبع: RFI )

در پی اعتراض جوامع بین المللی حقوق بشر به دستگیری و آزار پیروان اقلیت های دینی در ایران، دیروز و امروز دادستان کل کشور و معاون اول قوۀ قضائیه در سخنرانی های خود گفتند که اقلیت های مذهبی در ایران از حقوق کامل شهروندی برخوردارند.

این در حالیست که تهدیدها و اقدامات گستردۀ علیه بهائیان و دراویش ایران، در چند هفتۀ اخیر اعتراض های بسیاری را برانگیخته است.

هفتۀ گذشته نیز امام جمعۀ سمنان در خطبه های نمازجمعه بهائیت را «مولود اسرائیل» خواند و گفت: «مردم اگر بخواهند همانطور که شاه را از ایران بیرون کردند، می توانند بهائیان را از ایران بیرون کنند، اما ما نمی خواهیم این عمل موجب سرو صدا شود».

امام جمعۀ سمنان، معامله و ازدواج با افراد بهائی را غیر قانونی خواند. پس از این سخنان، خانۀ یکی از بهائیان این شهر به آتش کشیده شد.

دری نجف آبادی، دادستان کل کشور درعین اینکه مسلک بهائی را، یک «فرقۀ ضاله» نامید، ادعا می کند بهائیان ایران حتی بیشتر از دیگران از حقوق شهروندی برخوردارند.

خانم دیان علائی، سخنگوی جامعۀ بین المللی بهائی در ژنو، تضاد گفتار مقامات مسئول را با آنچه عملاً در جامعه می گذرد شرح می دهد و می گوید: تمام گزارشهای بین المللی حقوق بشر نشاندهندۀ فشار بر اقلیت ها و بخصوص اقلیت های مذهبی در ایران است.

خانم علائی تأکید می کند که بر خلاف گفتۀ مسئولان کشور، ایرانیان بهائی از حقوق برابر شهروندی با ایرانیان دیگر برخوردار نیستند.

وی در اثبات این موضوع می گوید، دانشجویان بهائی بیست و پنج سال است که از حق تحصیل محرومند و اسناد آن در دست گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز موجود است. از طرف دیگر بهائیان نمی توانند شغل دولتی داشته باشند و در بخش خصوصی نیز تحت فشار اخراج و تعطیلی کسب و کارشان هستند.

یان علائی اتهام جاسوسی دستگیر شدگان بهائی را رد می کند و می گوید: ارتباط بهائیان ایران با مرکز مذهب اشان در اسرائیل بر اساس روابط مذهبی است و سابقۀ تاریخی آن به زمان امپراطوری عثمان و قبل از تشکیل دولت اسرائیل و صهیونیسم بر می گردد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید یا دنلود کنید:

mp3_field: 
 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community