بانک جهانی و رهبران ادیان متعهّد می‌شوند تا به فقر مفرط خاتمه دهند

۲۰ فروردين ۱۳۹۴ (۹ آوریل ۲۰۱۵)

واشنگتن — جمعی از رهبران ادیان مختلف با صدور بیانیه‌ای، حمایت قویّ و "توافق اخلاقی" خود را نسبت به مساعی مبتکرانۀ بانک جهانی برای خاتمه دادن به فقر مفرط در عرض ۱٥ سال ابراز نموده‌اند.

این بیانیه تحت عنوان "خاتمه دادن به فقر مفرط: یک ضرورت اخلاقی و روحانی"، امروز در یک کنفرانس رسانه‌ای با حضور رئیس بانک جهانی، جیم یانگ کیم (Jim Young Kim) و نمایندگان گروه‌های مذهبی از جمله بانی دوگال نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، که آن را تدوین نمودند، منتشر شد.

در این بیانیّه که مؤلّفین آن شامل نمایندگان ادیان بهائی، بودائی، مسیحی، هندو، یهودی، مسلمان و سیک می‌باشند درج شده که " لازمۀ خاتمه دادن به فقر، رویکرد جامعی است که با علل اصلی آن از جمله امراض قابل پیش‌گیری، عدم دسترسی به تحصیل مناسب، بی‌کاری، فساد، برخوردهای خشونت‌آمیز و تبعیضات علیه بانوان، اقلّیّت‌های قومی و دیگر گروها" مقابله نماید.

در این بیانیّه آمده است که "این رویکرد، همچنین، فراخوانی است به تغییر عاداتی که باعث فقر می‌شوند — طمع و لذّت‌گرایی، بی‌تفاوتی نسبت به درد و رنج‌ دیگران، استثمار مردم و جهان طبیعی."

خانم دوگال گفت بهائیان از شرکت در این اقدام مبتکرانه و از امضای این بیانیّه [خیلی] خوشحالند.

خانم دوگال همچنین اظهار داشت که "به طور کلّی، دین و ایمان قابلیّت آن را دارد که به ژرف‌ترین مخازن انگیزۀ بشری دست یابد و در نتیجه، ارادۀ جمعی را برانگیزد و آگاهی مردم را به نحوی ارتقا دهد که ابعاد اخلاقی فقر را در برابر انظار قرار دهد."

"از نظر دیانت بهائی، افراد موظّفند که فقیران را مساعدت نمایند ولی اجتماع و مؤسّسات آن مسئول‌اند تا شرایطی به وجود آورند که فقر ریشه‌کن شود. "تلاش برای انجام این مسئولیّت در راه ترویج رفاه همگانی، عمدتاً با پی‌‌گیری منافع شخصی و عدم اتّحاد فراگیری که متأسّفانه امروزه شاخص اکثر فعالیّت‌های افراد و مؤسّسات اجتماع ما می‌باشد، مسدود شده است.

"آنچه لازم است، بینشی جدید از اجتماع است، اجتماعی که در آن همکاری، شیوۀ حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی باشد و شناخت یگانگی و وابستگی بنیادین نوع بشر قویّاً مورد قبول و توجّه قرار گیرد.

این بیانیه از نشست رهبران مذاهب، نمایندگان سازمان‌های دینی و مسئولین بانک، در فوریه ۲۰۱٥ نشئت گرفت که به عنوان بخشی از تلاش کلّی همه‌جانبۀ بانک جهانی برای خاتمه بخشیدن به فقر مفرط در سراسر عالم تا سال ۲۰۳۰، منعقد شد.

دکتر کیم در دعوت‌نامۀ خود به نمایندگان مذهبی توضیح داد که "معقول‌ترین و هوشمندانه‌ترین نقشه" برای خاتمه دادن به فقر مفرط" به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه بتوانیم تخیّل اخلاقی مردم را جلب کنیم."

بیش از ۳۰ نفر از رهبران مذهبی و نمایندگان سازمان‌های دینی که در فرایندی شرکت داشتند که به صدور بیانیۀ "ضرورت اخلاقی" انجامید، تعهّد نمودند که اگر هم تا کنون دست‌بکار نبوده‌اند، از این پس از تلاش‌های مربوط به خاتمه بخشیدن به فقر مفرط، از طریق برنامه‌ها و کار‌هایشان حمایت کنند.

خانم دوگال گفت که جوامع بهائی در سراسر عالم عمدتاً از طریق فعّالیّت‌هایی در سطح مردمی می‌کوشند تا با ایجاد قابلیّت‌ از طریق آموزش و فرایند‌های دیگر فقر را ریشه‌کن کنند، با این هدف که افراد را در همه جا قادر سازند تا پیش‌گامان پیشرفت و توسعه خود گردند.

خانم دوگال بیان کرد "این مساعی که جوامع بهائی در سراسر عالم در حال حاضر به آن مشغول‌اند، افراد را تشویق می‌نماید که به مسئولیّت‌های اجتماعی خود در قبال دیگران هم بیاندیشند. ما در سطوح ملّی و بین‌المللی نیز می‌کوشیم تا در گفتمان‌هایی که بر ابعاد اخلاقی و روحانی پیشرفت و توسعۀ اجتماعی تأکید دارند، مشارکت کنیم."

علاوه بر خانم دوگال، کشیش عالی‌قدر دیوید بکمن (Reverend David Beckmann)، رئیس مؤسّسۀ "نان برای جهان" (Bread for the World)؛ کشیش عالی‌قدر نیکتا لوبالی (Reverend Nicta Lubaale)، دبیر کلّ کلیساهای مستقلّ افریقایی (African Instituted Churches)؛ خانم روث مسینگر (Ms. Ruth Messinger)، رئیس سازمان خدمات جهانی یهودیان امریکایی؛ دکتر سیّد سعید (Dr. Sayyid Syeed)، مدیر ملّی انجمن اسلامی امریکای شمالی؛ و کشیش عالی‌مقام جیم والیس (Reverend Jim Wallis)، رئیس انجمن مقیمان (سوجرن‌ها (Sojourners نیز در کنفرانس رسانه‌ای امروز حضور داشتند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community