1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

ادامۀ تخریب گورستان (گلستان جاوید) بهائیان شیراز به دست سپاه پاسداران انقلاب

 

© 2008 Bahá’í International Community