1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

قطعنامۀ مجلس نمایندگان ایالات متحده در محکوم کردن آزار بهائیان در ایران

 

© 2008 Bahá’í International Community