1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

تأييد بی‌گناهى بهائيان شيراز در يك گزارش داخلى از ایران

 

© 2008 Bahá’í International Community