1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

راهپیمایی جمعی برزیلی ها برای عدالت

 

© 2008 Bahá’í International Community