1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

دبير کل سازمان ملل گزارشى را که از نقض حقوق بشر در ايران انتقاد کرده منتشر کرد

 

© 2008 Bahá’í International Community