1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء: ورود نمایندگان جوامع بهائي از سراسر جهان

 

© 2008 Bahá’í International Community