1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

قطعنامهٔ سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند

 

© 2008 Bahá’í International Community