1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: شکل‌گیری بنای فوقانی روی فوندانسیون

 

© 2008 Bahá’í International Community