1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

دفتر جامعهٔ جهانی در بروکسل می‌گوید سیاست‌های کشاورزی در پرداختن به عوامل مهاجرت نقش کلیدی دارند

 

© 2008 Bahá’í International Community