1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

تلاش‌ها در دهکده‌ای در هند باعث افزایش مشارکت می‌شود

 

© 2008 Bahá’í International Community