1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

دعا حس همبستگی را شکوفا کرده و حیات جمعی را غنا می‌بخشد

 

© 2008 Bahá’í International Community