1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

هنر زیبایی‌های جهان را می‌نمایاند و بر شرایط فعلی نور می‌تاباند

 

© 2008 Bahá’í International Community