1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

تایید حکم اعدام یک بهائی یمنی در دادگاه

 

© 2008 Bahá’í International Community