1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

شهردار و رهبران دینی عکا در مراسمی مقام حضرت عبدالبهاء را گرامی‌ داشتند

 

© 2008 Bahá’í International Community