1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

آغاز پروژه‌ای تاریخی: پی‌ریزی آرامگاه حضرت عبدالبهاء شروع شد

 

© 2008 Bahá’í International Community