1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

درخواست سازمان ملل از ایران: به نقض حقوق انسانی بهائیان ایران پایان دهید

 

© 2008 Bahá’í International Community