1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

انتصاب دیوید راتستاین به عنوان دبیر کل جامعهٔ جهانی بهائی

 

© 2008 Bahá’í International Community