1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

رونمایی از طرح آرامگاه حضرت عبدالبهاء

 

© 2008 Bahá’í International Community