1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

در دعوت رئیس جمهور به وحدت، جامعۀ بهائی ایتالیا مقصد را مشترک می‌بیند

 

© 2008 Bahá’í International Community