1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

یادی از دعوت حضرت عبدالبهاء به وحدت و یگانگی، یک قرن پس از جنگ جهانی اول

 

© 2008 Bahá’í International Community