1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

به سوی صلح جهانی: کرسی بهائی، متخصصان برجسته را گرد هم می‌آورد

 

© 2008 Bahá’í International Community