1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

معبد بهائی کلمبیا با تزیین «اسم اعظم» به مرحلۀ تکمیل نزدیک شد

 

© 2008 Bahá’í International Community