1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

نمایندگان برای انتخاب اعضای بیت‌العدل اعظم آرای خود را به صندوق ریختند

 

© 2008 Bahá’í International Community