1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

جامعه پس از طوفانی ویرانگر برای بازسازی متحد می‌شود

 

© 2008 Bahá’í International Community