1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

اتمام حبس ده‌ساله جوانترین عضو هیئت «یاران»

 

© 2008 Bahá’í International Community