1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

واکنش‌ها به حکم رقت‌انگیز اعدام یک بهائی اهل یمن

 

© 2008 Bahá’í International Community