1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

حکم ۱۰ ساله سومین عضو هیئت «یاران» نیز به پایان رسید

 

© 2008 Bahá’í International Community