1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

طلوع صبحی جدید: گشایش معبد بهائی در کامبوج

 

© 2008 Bahá’í International Community