1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

پاسخی صلح‌آمیز و پایدار به بی‌عدالتی

 

© 2008 Bahá’í International Community