1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

برقراری صلح نیازمند توانمندسازی است

 

© 2008 Bahá’í International Community