1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

روز دوم: معبد بهائی از مفهوم به واقعیت تبدیل می‌شود

 

© 2008 Bahá’í International Community