1 از 10 تصویر
بازگشت به اصل خبر »

روز اول: آغاز پرشور کنفرانس با تجلیل از تاریخچه و دستاوردها

 

© 2008 Bahá’í International Community