کرمان: آزادی خانم فرح‌ناز نعیمی (راسخی)، آقای بختیار راسخی و خانم فرین راسخی با قرار وثیقه

۱۳ بهمن ۱۳۹۱ (۱ فوریه ۲۰۱۳)

آقای بختیار راسخی، خانم فرح‌ناز نعیمی (راسخی) و دخترشان، خانم فرین راسخی، که به مدت بیش از ٧ ماه در کرمان در زندان نگه داشته شده بودند، در ٢ مرداد ١٣٩١ (٢٣ ژوئیه ٢٠١٢) با قرار وثیقه آزاد شدند. آنها در ١٦ دی ١٣٩٠ (٦ ژانویه ٢٠١٢)، هنگام یورش مأموران اطلاعات به خانه‌شان در میان یک جشن جوانان بهائی دستگیر شده بودند. به گفتۀ دفتر وزارت اطلاعات، آنها به اتهام تبلیغ به نفع آئین بهائی در بازداشت نگه داشته شدند. مأموران اطلاعات در زمان دستگیری آنها، از تک تک مهمانان جوان آنها بازجویی و فیلم‌برداری کرده بودند و اطمینان حاصل کرده بودند که همه بهائی هستند.