آزادی خانم ژینوس رحیمی با قرار وثیقه

۱۳ بهمن ۱۳۹۱ (۱ فوریه ۲۰۱۳)

خانم ژینوس رحیمی ساکن تهران که طی یورشی به خانه‌اش دستگیر شده بود، در ١١ مرداد ١٣٩١ (١ اوت ٢٠١٢) با قرار وثیقه آزاد شد. خانم رحیمی از جمله افرادی بود که هنگام یورش مأموران اطلاعات به خانه‌های چندین بهائی در تهران در ٢٠ تیر ١٣٩١ (١٠ ژوئیه ٢٠١٢) دستگیر شدند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community