احضار آقای شمیم نعیمی و فرستادن او به زندان

۱۳ بهمن ۱۳۹۱ (۱ فوریه ۲۰۱۳)

آقای شمیم نعیمی ساکن تهران که خانه‌اش در ٢٠ تیر ١٣٩١ (١٠ ژوئیه ٢٠١٢) مورد یورش قرار گرفت، در ٢ مرداد ١٣٩١ (٢٣ ژوئیه ٢٠١٢) به دادگاه انقلاب احضار و بی‌درنگ در اوین زندانی شد. آقای نعیمی در جريان یورش هماهنگ به چندین خانه در تهران، در منزل نبود. مأموران اطلاعات که خانه‌اش را مورد بازرسی قرار دادند و وسایل او را توقیف کردند، حکم دستگیری او و همسرش را ارائه کردند، امّا به این زوج گفته شد که بعداً احضار خواهند شد. پدر و مادر آقای نعیمی، آقای عادل نعیمی و خانم الهام فراهانی، طی یورش‌های ٢٠ تیر (١٠ ژوئیه) دستگیر شدند.