تهران: دستگیری خانم ناهید زهرایی (مزیدی)

۱۳ بهمن ۱۳۹۱ (۱ فوریه ۲۰۱۳)

خانم ناهید زهرایی ساکن تهران که خانه¬اش در ٢٠ تیر ١٣٩١ (١٠ ژوئیه ٢٠١٢) مورد یورش قرار گرفت، در ٢ مرداد ١٣٩١ (٢٣ ژوئیه ٢٠١٢) توسط مأموران اطلاعات دستگیر شد. شوهر خانم زهرایی، آقای امیر مزیدی، در ٢٠ تیر ١٣٩١ (١٠ ژوئیه ٢٠١٢)، پس از بازرسی خانه و توقیف وسایل شخصی‌شان توسط مأموران اطلاعات، طی یورش‌های هماهنگی که آن شب به چندین خانه در تهران انجام شد دستگیر شد.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community