تبریز: احضار آقای عین‌الله نعیمی

۱۳ بهمن ۱۳۹۱ (۱ فوریه ۲۰۱۳)

آقای عین‌الله نعیمی ساکن تبریز در ٣ مرداد ١٣٩١ (٢٤ ژوئیه ٢٠١٢) پس از ارائۀ وثیقه به ارزش ٢٠ میلیون تومان از زندان آزاد شد. محاکمۀ آقای نعیمی برای ٢٧ شهریور ١٣٩١ (١٧ سپتامبر ٢٠١٢) برنامه‌ریزی شد. جزئیاتی مانند تاریخ دستگیری آقای نعیمی هنوز تأیید نشده است.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community