اصفهان، بهارستان، شاهین‌شهر، ویلاشهر، نجف‌آباد، یزد، اراک، کرمان: دستگیری ١٦ نفر

۱۰ مرداد ۱۳۹۱ (۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲)

در ١٠ مرداد ١٣٩١ (٣١ ژوئیه ٢٠١٢)، ١٦ بهائی طی یورش‌هایی هماهنگ به خانه‌های‌شان در اصفهان، شاهین‌شهر، ویلاشهر، نجف‌آباد، یزد، اراک، بهارستان و کرمان توسط مأموران اطلاعات دستگیر شدند. آقایان صبا گلشن، شهرام اشراقی، سهراب نقی‌پور، ساسان حقیری و خانم آذر پورخرسند (طلوعی) در اصفهان؛ خانم طاهره رضایی (روحانی) در شاهین‌شهر؛ آقای خسرو دهقانی، خانم‌ها ویدا پروینی و نغمه فارابی در ویلاشهر و نجف‌آباد؛ آقایان فریبرز باغی، ایمان رشیدی و خانم‌ها ناطقه نعیمی (باغی) و فرح‌ناز رستمی در یزد؛ آقای نوید حقیقی در اراک، آقای فرشاد بهین‌آئین در بهارستان و آقای شهرام فلاح در کرمان همه طی یورش‌هایی دستگیر شدند. مأموران طی این یورش‌ها خانه‌های آنها را بازرسی و وسایل متعلق به آنها مانند کامپیوترها، کتاب‌ها، عکس‌های بهائی، سی‌دی‌ها و امثال آن را توقیف کردند.

 
اخبار جدید
© 2008 Bahá’í International Community