سمنان: آزادی خانم شعله طائف پس از پایان دوران محکومیت

۲۵ دي ۱۳۹۱ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۳)

خانم شعله طائف ساکن سمنان که در در ١١ دی ١٣٨٩ (١ ژانویه ٢٠١١) در زندان اوین در تهران زندانی شد، دوران محکومیت خود را به پایان رسانده و اکنون آزاد است. خانم طائف پس از بازرسی خانه‌اش در ٢٨ آذر ١٣٨٨ (١٩ دسامبر ٢٠٠٩) دستگیر و در ١٦ دی ١٣٨٨ (٦ ژانویه ٢٠١٠) با قرار وثیقه آزاد شده بود. او به یک سال زندان در تهران بزرگ و پس از آن دو سال تبعید از استان سمنان محکوم شد.